Het boek dat in

geen enkel gezin mag ontbreken!Ik ben God - EN IK OOK!

Boek 1: de QuantumFormule|
|

De QuantumFormule
is boek 1 uit de serie Ik ben God – EN IK OOK!

Het boek is uit de lucht komen vallen.

Het is verteld door een stem.
Zo’n zachte prater.
Zo’n zachte prater in mijn hoofd die zegt:
“Ik reik je de hand,
maar verwacht niet te vinden
wat je denkt te vinden.
Ik ga je vertellen wie je werkelijk bent.
Je bent niet deze lopende pop van bloed, brein en botten.
Als je niet méér was, viel je nu dood neer.
Je bent God.
Die hier, plaatselijk en tijdelijk, als jij rondloopt.
Ik ga je vertellen hoe dat zit".

De stem zegt:

"Je bent opgegroeid met het idee dat je
je lichaam plus inhoud bent.
Je kunt je zelfs niet voorstellen
dat je iets anders zou zijn.
Maar het is onjuist.
Je bent veel meer dan dat.

Ik wil je leren jezelf te zien als het grotere systeem
dat je vormt met alles wat leeft."

Of het moeilijk is?
Daarover zegt de stem:

“Er moeten inactieve hersendelen geactiveerd worden.
Het is professorenwijsheid. Onmogelijk voor een kind van drie,
geen bijzondere prestatie voor een professor.
Uiteindelijk moet het leiden tot het bewustzijnsniveau
waarop je de eenheid met alle leven ervaart.
Dus moeilijk? Ja.
Onmogelijk? Nee.
De moeite waard? Ja."

En die stem wil jou daartoe opleiden.
Hij wil dat je daarheen groeit.
Je gelooft het niet, maar dat wil hij.

Nu zul je zeggen:
maar wat heeft hij voor belang bij mijn groei?
En hij zegt: "Ik ben jou.
In jouw toekomst. Ik ben jij zelf, in je toekomst".

"Wij zijn één wezen", zegt hij.
"Dat snap je nu nog niet,
maar dat heeft te maken met die kwantumsprong.
Een kwantumsprong is iets wat je doet in de ene wereld
dat zijn gevolgen heeft in de andere wereld", zegt hij.

"Preciezer gezegd:
Iets wat je doet in de spirituele wereld
dat zijn gevolgen heeft in de fysieke wereld".

Hij praat graag, die stem.
Op de gekste dingen heeft hij een antwoord.
Dat het universum feitelijk een hologram is bijvoorbeeld.
Wat het verschil is tussen je herinnering en je verleden.
Wat er was vóór de Big Bang. Dat soort dingen.
Dat het onzin is om bang te zijn voor de dood.
Dat de lichtsnelheid niet de hoogst mogelijke snelheid is,
maar bewustzijn.
En wat voor mogelijkheden dat opent.

Vanuit zijn optiek bestaat tijd niet.
"Tijd bestaat alleen in de fysieke wereld.
Toen God vorm aannam, is er niemand bijgekomen”, zegt hij.
Gevolgd door een fijntjes “Begrijpt u wel?”

Hij zegt dat wat voor mensen heel belangrijk is,
voor God geen enkel belang heeft.
En dat mensen daarom totaal vrij zijn.
"Begrijpt u? Niets doet er toe in Gods wereld.
Uw belang kan dus niet in strijd zijn met Gods belang.
Anders gezegd:
Er is geen God die iets met u voor heeft,
maar er is wel een God die u helpt
bij het vormgeven van uw leven”,
zegt de stem.

Respectvol maakt hij brandhout
van geloof en religies.
Hij zegt: “Religieus geloven vergt
een zonderling gebruik van het verstand.
Het is het voor waar aannemen van wat u per definitie
– de term zelf sluit dat uit –
niet zeker weet, maar wat anderen,
in een totaal ander tijdsgewricht
aan hun tijdgenoten verteld hebben.
Omdat onbewijsbaarheid de voorwaarde is voor geloof,
is het onbegrijpelijk dat aan geloven
waarde wordt gehecht”.

Maar nergens sabelt hij ze neer op hun kindermisbruik,
onthoofdingen, kruistochten, eerwraak,
of ander middeleeuws gedrag.

"God heeft nooit een volk als ‘zijn uitverkoren volk’ bestempeld", zegt hij.
"En hij heeft nooit een lapje grond beloofd aan welk volk dan ook.
Hoe levensgevaarlijk dit soort uitzinnig arrogante verzinsels zijn
toont de geschiedenis.
En de Tien Geboden bestaan helemaal niet.
Het zijn tien goede tips, dat wel".

"Uitgezonderd het Boeddhisme natuurlijk,"
pareerde ik die kritiek op religies.
"Dat is toch een vredelievende godsdienst."
Hij antwoordde:
"Het Boeddhisme is geen uitzondering, het is geen godsdienst.
Boeddhisme is een levenswijze van hoge orde.
Kenmerkend voor godsdiensten is dat zij
een god hebben om te vrezen,
een duivel om bang voor te zijn
en
aanhangers die niet zien dat die twee hetzelfde zijn.
Boeddhisme heeft geen van die kenmerken."

Ruim dertig jaar heeft hij tegen mij gepraat, die stem.
Dat leverde meer dan drieduizend pagina’s notities op, met twee boeken
van ongeveer 400 pagina’s elk, als uiteindelijk resultaat.

Boek 1 heeft, zoals gezegd, als subtitel: De QuantumFormule.
De QuantumFormule, omdat je een kwantumsprong moet maken
als je dit niveau wilt bereiken.
Het heeft dus niets met Albert te maken.

Boek 2 heeft als subtitel: Wonderen verrichten als vakmanschap.
Vakmanschap, omdat je wonderen verrichten niet intellectueel kunt leren.
Evenmin is het een talent waarmee je geboren moet zijn.
Het is: het principe begrijpen, en verder hard werken.
Oefenen en trainen en jezelf verbeteren totdat je het niveau bereikt
waarop wonderen verrichten een natuurlijk bijproduct zijn.
Bijproduct ja. Je kunt niet leren wonderen te doen,
je kunt alleen het niveau bereiken waarop wonderen voorkomen.
Spontaan, maar niet ongeleid. Vakmanschap dus.

Hij praat nog steeds, die stem.
Maar ik heb het idee dat hij nu wel zo’n beetje alles verteld heeft wat hij kwijt wilde.

Enfin. Ik heb een paar fragmenten van boek 1 op deze website opgenomen.
Druk op wat links, hieronder als je die wilt lezen.

Het boek is te koop voor € 24,95 bij Bol.com bij Boekenbestellen.nl en bij alle Nederlandse en Vlaamse boekhandels.

enkele fragmenten (klik op de tekst)


Stem:
Wij hebben slechts één boodschap voor u. Wij zijn allen één. Wij zijn één en hetzelfde wezen. Als u uitspreekt dat wij één en hetzelfde wezen zijn, dan zegt u dat wie uw buurman is, (hoe hij zichzelf kent dus) uw identiteit uitmaakt gelijk wie u bent, zijn identiteit uitmaakt. Door dit te weten brengt u dat wezen, dat bestaat uit uw buurman en u, op deze aarde. Inderdaad, dat wezen is noch u, noch uw buurman, maar het wezen dat u samen vormt.

Bij vol bewustzijn moet u dit doen. U moet bij vol bewustzijn, wetende wat u doet, God realiseren. Dan bereikt u verlichting. U zult nooit meer iets kunnen doen dat een ander schaadt. Inderdaad. U bent God. U heeft het zich herinnerd. Herinnerd, want het is nooit anders geweest. U bent nooit een ander wezen geweest dan de eeuwige God die vorm aannam, veranderde, realiseerde en schiep naar de behoefte in die vormen.

Alleen uw buurman weet dat nog niet. U wel. Uw buurman zal snel volgen. Wij gingen u voor zodat wij dit kunnen vertellen.

De bijbel en vele andere geschriften zeggen het en wij hebben het gezegd, maar u bent weggelopen voor de praktische implementatie: God is Al Dat Is. Dat omvat ook u.

Te zeggen: God is Al Dat Is inclusief mij wordt echter - onbegrijpelijk! - beschouwd als blasfemie. De QuantumFormule definieert u en definieert God. U en God zijn hetzelfde wezen: uw huidige definitie van uzelf (dat u uw lichaam met inhoud bent) is onjuist.

ik:
Mensen creëren dus hun eigen narigheid uit onwetendheid. Waarom is het leven een lijdensweg voor veel mensen? Waarom is die lijdensweg noodzakelijk? Is het niet beter om hen dat gewoon te vertellen?

Stem:
Dat is precies wat wij aan het doen zijn. U vraagt waarom men zegt dat leven lijden is. Dat heeft een oorzaak en een reden.

De oorzaak is de eeuwige strijd tussen uw bewustzijn en uw waarneming. De eeuwige strijd tussen wie u bent (hoe u zichzelf kent ofwel uw bewustzijn) enerzijds en wie u denkt dat u bent (door uw waarneming, dat wat uw zintuigen en de hele wereld zeggen dat u bent) anderzijds.

De reden vloeit rechtstreeks uit deze oorzaak voort. De reden is dat men niet weet dat denken scheppen is. Zonder controle zijn uw gedachten als wilde apen, ze springen overal heen. Lijden ontstaat als men zijn scheppingsproces in handen van apen legt - en een toekomst schept die men niet gewild heeft. Om die reden is het van groot belang dat u uw gedachten onder controle houdt.


[hiervóór heeft de Stem uitgelegd waarom het Universum als een hologram gezien moet worden].

Stem:
Bedenk bij wat wij nu gaan zeggen, dat uw hoofd geheel lichtdicht is en dat alle beelden die u ziet door uw ogen als ‘raw data’ aan uw brein aangeboden worden, waarna uw geest bepaalt wat het is. Uw universum wordt door u zelf in uw hoofd gemaakt.

ik:
Het hoofd als een licht- en geluiddichte doos met een computer erin, die zijn eigen werkelijkheid maakt. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. En iedereen heeft zo’n doos! De mensheid als collectie wandelende supercomputers!

Stem:
Geen collectie. Wij zijn één wezen. Eén gigantische bio-supercomputer, zo u wilt.

ik:
Dan zijn wij pixels in Gods flatscreen TV!

Stem:
In Gods hologram.


ik:
U vertelt hier over de oorzaak van veroudering! Dat wil de hele wereld weten! Kunt u daar meer over vertellen? Hoe werkt dat? Waarom is een baby soepel, gezond en heeft het een glad huidje, en ik niet?

Stem:
Uw cellen delen zich onophoudelijk. Dat is hun manier van zich voortplanten. Wat zij voortplanten is niet hun lichaam - dat is een belletje water - maar de kennis in dat belletje water. Het ‘zichzelf kennen als’. De jonge cel kent zichzelf als één met alles en is daarom in harmonie met alles. U heeft nooit een harmonieuzer wezen gezien dan een baby. Gedurende zijn leven prent de wereld het kind in dat het niet één met alles is. Dat is een dramatisch verschil met de kennis in de cel, en de cel weigert dan ook aanvankelijk dit te accepteren en zo lang blijft het lichaam jong, gezond en soepel.

Het moment dat uw cellen hun weerstand opgeven en de leugen accepteren dat zij niet één zijn met allen, markeert het intreden van veroudering. De volgende kopie die de cel van zichzelf maakt, bevat die fout. De cel kopieert niet meer zijn oorspronkelijke ‘zichzelf kennen als’ - namelijk eenheid met alles - maar wat de wereld hem geleerd heeft, namelijk afgescheidenheid van alles. Dan gaat de cel dood. Vaak voorafgegaan door een periode van zichzelf wanhopig reproduceren.

ik:
Veel mensen zijn bang om dood te gaan. Ik ook, al zou ik inmiddels beter moeten weten.

Stem:
Houdt u op met die absurde angst voor de dood. Voor wie is de dood een ramp? Niet voor de overledene! De achterblijvers huilen aan het graf omdat zij de dierbare overledene missen. Zij huilen om hun eigen pijn, niet om de overledene, want zij weten helemaal niets van wat de overledene meemaakt.

Denken aan de bevrijding van de overleden dierbare in plaats van aan uw eigen gemis is passender en zal het karakter van uw begrafenissen veranderen van een bijeenkomst van rouw in een bijeenkomst van vreugde.

U gaat helemaal niet dood als u sterft, u legt de zwaarste delen van uw lichaam af en leeft daarna verder in het gebied waar u vandaan kwam voordat u geboren werd – en dat is uw thuis. U komt thuis! Uw overlijden was een bevrijding uit de constrictie van uw loodzware fysieke lichaam. En natuurlijk hebt u daar een lichaam. Als u sterft blijven alleen de meest compacte delen van uw lichaam op aarde achter. U reist verder in uw lichamen van fijnere stof. Bijgevolg is uw ervaring van tijd ook anders. Over het bestaan na de fysieke dood en het lichaam dat u dan heeft is genoeg geschreven, het is niet nodig dat wij daar verder over uitweiden. Uw angst voor de dood wordt langzaamaan werkelijk potsierlijk; u dient inderdaad inmiddels beter te weten.

Het probleem dat u heeft met de dood is dat u niet weet wat er gaat gebeuren. Deze angst voor het onbekende maakt het erg. Wees gerust. Het menselijke lichaam is onderworpen aan het ritme van geboorte, groei, bloei, verval en dood, gelijk alles in de stoffelijke natuur. Daar is niets vreselijks aan.


ik:
Hoe snel kan ik resultaten verwachten?

Stem:
U bedoelt wanneer u anderen kunt genezen.
Hierop is het antwoord dat u dat niet in de hand heeft. Het is een automatisch proces dat vergelijkbaar is met het proces waarin de ouder het moment bepaalt waarop hij het kind iets onderwijst. Het kind heeft niet in de hand wanneer de ouder hem zal onderwijzen hoe met vuur om te gaan. Het zal gebeuren op het moment dat de ouder waarneemt dat het kind is aangekomen op het niveau dat het kan leren met vuur om te gaan. Daar aangekomen, zal het kind niet kunnen voorkomen dat het hem zal worden onderwezen.

Vanuit het kind gezien is het een automatisch proces. Vanuit de ouder gezien niet. U bent dit kind.

Aldus bepaalt u zelf dat het gebeurt en heeft u er tegelijkertijd geen enkele invloed op wanneer het zal gebeuren.


ik:
Er is verleden, heden en toekomst. Waarom loopt het universum op den duur niet vol met materie?

Stem:
Er is geen verleden, heden en toekomst. Er is alleen het heden. Het Moment Nu.

Er zijn n universa. Dit is alleen mogelijk als geen enkele daarvan hardware is.

De wijze waarop deze universa bestaan lijkt op wat de theorie van de parallelle universa genoemd wordt, maar is het niet precies. De theorie van de parallelle universa suggereert dat iedere keer dat u een beslissing neemt die afwijkt van de richting waaruit u kwam, er een tweede universum ontstaat. Ontstaan impliceert tijd: eerst was het er niet en nu is het er wel. Zo is het niet: tijd bestaat niet, al wordt dat wel zo waargenomen door het reizende bewustzijn dat begint te ontdekken dat het aan het reizen is. In werkelijkheid bestond dat universum al voordat u die keuze maakte, en er reisde al bewustzijn in, alleen niet ‘het uwe’.


[hiervóór heeft de Stem gesproken over de invloed die spirituele groei op seksualiteit heeft.]

ik:
In dat perspectief toont zich ook de arrogantie van enkele religies door hun dienaren seksualiteit te ontzeggen.

Stem:
Noem het geen arrogantie. Het is zoals het is. Religies die zich de bevoegdheid aanmeten het spirituele niveau van hun dienaren te bepalen door abstinentie te eisen, zetten die dienaren gevangen. De achtergrond van het celibaat is als volgt. Naarmate een individu een hoger spiritueel niveau bereikt, neemt zijn behoefte aan fysieke seksualiteit af door zijn toegenomen focus op hogere chakra's. Celibaat verplicht dienaren te doen alsof zij dat niveau bereikt hebben.

ik:
Er zijn religieuzen die het celibaat een offer vinden dat zij graag brengen.

Stem:
Gelovers die dat beweren zoeken de schouderklopjes van hun superieuren. Niemand brengt graag een offer dat de eigen natuur onderdrukt. Tot welke excessen onderdrukking van de menselijke seksuele natuur leidt, heeft de recente geschiedenis van niet alleen uw katholieke kerk onthuld. De gedachte dat God enig offer zou vragen van wie dan ook - laat staan een offer dat de offeraar schaadt - is middeleeuws.


ik:
O my God! Bent u Jezus?

Stem:
Zoals u niet meer bent wie u tweeduizend jaar geleden was, zo ben ik dat niet. Men hangt zeer aan de persoon die tweeduizend jaar geleden gekruisigd is. De mythologie die men rond zijn leven en dood geconstrueerd heeft is mensenwerk. Ik ben Gods zoon, maar niet Gods eniggeboren zoon. Ik ben Gods kind op gelijke voet met u allen. Het enige verschil tussen u en mij is dat ik weet wie ik ben en u niet. Ik ben uw broeder, niet uw meester. Ik heb het als mijn taak op mij genomen om u allen dit te onderwijzen en werk samen met allen die ik daartoe bereid vind. En ik zeg u: grotere dingen dan die ik gedaan heb, zult u doen.

ik:
Kan ik u Jezus noemen?

Stem:
Doet u dat maar niet.

ik:
Waarom niet?

Stem:
Om drie redenen. In de eerste plaats omdat ieder die uw verhaal leest zijn eigen beeld heeft bij de naam die ik tweeduizend jaar geleden droeg. En het beeld dat iedere individuele lezer bij die naam heeft, is gebaseerd op de verhalen in uw Bijbelboek en die verhalen hebben weinig te maken met wie ik toen was en al helemaal niets met wie ik nu ben. Denkt u dat mijn ontwikkeling de afgelopen tweeduizend jaar stil gestaan heeft? Dat de hele wereld doorgegaan is behalve ik? Men noemt mij hier iets wat overeenkomt met mensenredder. In de tweede plaats omdat deze naam tot verering kan leiden. Alle verering is schadelijk omdat het afstand schept. En in de derde plaats omdat mijn woorden waar zijn omdat ze waar zijn, en niet omdat mijn oude naam er geloofwaardigheid aan toevoegt.

Daarom moet u vermijden de naam Jezus te noemen. Spreek liever over “de stem” zoals u tot nu toe gedaan heeft.

ik:
Maar kan ik wat u net gezegd heeft, wel vermelden in mijn boek?

Stem:
Vermeld het en laat het daarbij.

ik:
Ik begrijp een ding niet. U beveelt aan om niet te geloven maar in plaats daarvan te onderzoeken en te weten. Maar u bent zelf de hoofdpersoon in de heilige boeken waarvan u zegt dat wij die niet moeten geloven!

Stem:
Dat mijn leven in die boeken beschreven wordt betekent niet dat ik niet bestaan heb. De verhalen daarin hebben echter alle vervormingen ondergaan die men kan verwachten na tweeduizend jaar van schilderachtige overlevering en aanpassingen aan kerkelijke belangen. Veel verhalen kloppen niet en brengen gelovers op een dwaalspoor ten dienste van de betrokken religies. Zo heb ik nooit iemand uit de dood opgewekt wiens lichaam reeds aan het rotten was. En mijn lichaam was niet dood toen het opstond, en de opstanding gebeurde niet na pas drie dagen.

ik:
Zo! Hier gaan veel mensen niet blij mee zijn! U ondermijnt hiermee wel uw geloofwaardigheid!

Stem: Hoort u wel wat u zegt? Uit de dood opstaan is geloofwaardiger dan dat het verhaal in de loop der eeuwen aangedikt is? Hier geeft u een perfect voorbeeld van wat geloof met gezond verstand doet.

De waarheid staat niet in dienst van te verwachten geloofwaardigheid. Maar u mag het weglaten als u wilt.*


______________
* Dat heb ik inderdaad gedaan. Pas bij de laatste redactionele controle heb ik het weer ingevoegd.


ik:
Er zijn mensen die zeggen dat u geboren bent uit een maagd.

Stem:
Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het, laat dat maar zo.

Dit alles betekent niet dat mensen geen spirituele ervaringen kunnen hebben waarin ik aan hen verschijn. Dat komt zeker voor. Mijn verschijningen liggen altijd in het verlengde van wat zij reeds omtrent mij geloven, zodat zij steun en troost aan mijn verschijning kunnen ontlenen. Hun getuigenissen zijn oprecht en hun verhalen zijn authentiek.

ik:
Welke waarde moeten wij dan toekennen aan wat de bijbel zegt dat uw woorden zijn? Bent u de enige grote leraar?

Stem:
Op geen enkel punt zijn mijn woorden strijdig met de woorden van de grote leraren uit de menselijke geschiedenis. Alle werkelijke leraren bevelen liefde aan als levenshouding. Denkt u dat er voor mij geen grote leraren geweest zijn en dat er na mij geen grote leraren meer gekomen zijn? Dat ik zelf geen grote leraren gehad heb? Alles wat zij u onderwezen hebben, is wat ook ik u onderwijs: wij zijn allen Eén.

Onthoud dit. Alle aanzetten tot oorlog, geweld of onverdraagzaamheid komt van leraren die macht over mensen zoeken door de laagste lagen van het menselijk ego aan te spreken. Personen die geweld als levensrichtsnoer hebben, voelen zich tot zulke predikers aangetrokken. Houdt u zich verre van hen.ik:
En komt u terug op aarde?

Stem:
Zonder meer. Niet fysiek. Dat lichaam is reeds lang vergaan, dat zou geen uitleg meer moeten behoeven. Maar hetgeen waarvoor ik sta – en dat ben ik – zal terugkeren. Wat mijn identiteit uitmaakt, mijn ziel, zal absoluut terugkeren.

ik:
Uw ziel zal terugkeren? Wat bedoelt u?

Stem:
Ik bedoel dat het besef dat ik heb van mijn identiteit als Zoon van God in u zal terugkeren. Ja, ik, wetende dat ik God ben, zal op aarde terugkeren. En wel in u allen. Zonder meer. Maar dat is net zo min een belofte als de uitspraak dat de lente op de winter volgt. Religies die dit als een persoonlijke belofte van mij presenteren en dat ik bovendien alleen haar eigen volgelingen zal redden, vertellen een afschuwelijke leugen.

ik:
Met het duidelijke doel angst aan te jagen opdat de gelovers niet durven weglopen.

Stem:
Ja. U zult inderdaad met mij opnieuw het paradijs scheppen. Maar dat heeft niets met mij persoonlijk te maken. Het is eenvoudig de marsroute van de mensheid.

ik:
Sommige religies stellen dat iedereen die niet gelooft wat zij geloven, naar de hel gaat.

Stem:
Ja. Het is verschrikkelijk. Ach, kinderen toch.[hiervóór heeft de Stem uitgelegd op welke wijze de mens geholpen wordt].

Stem:

Het streven van de Meesters is de mensen aan te moedigen de voor hen beste keuzes te maken. Dat hoeft niet altijd de keuze voor terugkeer naar de Godsstaat te zijn zoals die hierboven beschreven is. Het bereiken van de Godsstaat is geen beloning, het is een stadium.

Veel jonge zielen zullen die keuze nog niet willen maken en nog veel willen ervaren in de opwindende illusie van afgescheidenheid, want dat heeft voor hen zeer aantrekkelijke kanten. Sommigen willen strijden van de wieg tot het graf voor een ideaal zoals het scheppen van een staat voor het eigen volk, en dat is niet mogelijk als men kiest voor terugkeer naar de Godsstaat. Vrijheidsstrijders, die door de partij die zij bestrijden terroristen genoemd worden, zijn hier goede voorbeelden van. Maar er zijn momenteel veel oude zielen op de wereld. Hen heeft de wereld nu nodig. Zij die rust en wijsheid in zich dragen en een overwogen oordeel hebben.

ik:

Maar de daders van de aanslagen op 11 september 2001 zijn toch met de beste wil van de wereld geen vrijheidsstrijders te noemen?

Stem:
Inderdaad. Dat is zo. Maar om een heel andere reden dan u denkt. De gebeurtenissen op 9/11/2001 zijn inderdaad een uitzondering op het klassieke beeld van de terrorist en de vrijheidsstrijder.

De gebeurtenissen op 9/11/2001 vormen het meest tragische bedrog dat deze planeet ooit heeft gezien. De werkelijke daders zijn niet degenen die ervan beschuldigd zijn. Zij zochten geen land te bevrijden maar zij zochten oorlog. Het plan leunde zwaar op de dociliteit van het publiek, dat geacht wordt te geloven dat een aluminium vliegtuig niet tegen een stalen gebouw te pletter slaat maar er onbeschadigd invliegt en binnen ontploft. Toen de nationale nieuwszenders meldden dat het niet-geraakte Gebouw Zeven ingestort was een half uur voordat het werkelijk gebeurde, volgde alleen verontwaardiging bij professionals en wetenschappers, die nader onderzoek eisten – en niet kregen. De werkelijke daders konden hun oorlogen beginnen.

Later zullen wij uitgebreider over de gebeurtenissen van 11 september 2001 en hun achtergrond spreken, want op die dag is de moslimwereld groot onrecht aangedaan.*

______________
* zie boek 2, Wonderen als vakmanschap.


ik:
U zegt dat het concept ‘zonde’ niet bestaat.

Stem:

Iemand doet iets, ondergaat de gevolgen daarvan en dat is het. God vindt daar niets van. Ergens iets van vinden komt alleen voor in het relatieve domein.

ik:

Hoe zit het dan met genade? De logica daarvan heb ik nooit begrepen. Wanneer val je onder karma en wanneer kom je in aanmerking voor genade? Hoe verdien je het? En is het een recht of een gunst of een soort salaris? Bestaat genade überhaupt wel?

Stem:

Als u onder genade verstaat dat u niet de gevreesde gevolgen zult ondergaan van wat u gedaan heeft, dan is het antwoord ja. Dat verschijnsel bestaat, maar niet als beloning voor het hebben opgevolgd van enig kerkelijk voorschrift of kerkelijke instructie. Het is het wegnemen van die ongewenste gevolgen door u zelf – u bent de enige die dat kan.

ik:

Kunt u dat uitleggen?

Stem:

Alles wat u doet doet u niet omdat u dat doet maar omdat u dat bent. Zie het verschil. Verandert u, voordat het ongewenste gevolg zich in uw leven aangediend heeft, zodanig dat het volstrekt ondenkbaar is dat u het nogmaals zou doen, dan valt de basis onder dat gevolg weg. Anders gezegd: wie u nu bent is een totaal ander mens dan de veroorzaker van destijds, zodat de omstandigheden waaronder dat gevolg kan plaatshebben verder weg komen te liggen. Dit mechanisme zou u genade kunnen noemen. Maar die term zet u op het verkeerde been omdat het een normaal onderdeel is van het menselijk bestaan, en niet een beloning die door een externe partij gegeven kan worden. Ik vat samen. Vergeving kan door niemand anders dan u zelf aan uzelf gegeven worden, genade is iets dat u oploopt als u zichzelf drastisch verandert en absolutie is een verzinsel van organisaties die zeggen gelovers uit mijn naam maar onder hun voorwaarden genade te kunnen geven.

ik:

Is genade beschikbaar voor bomgordelterroristen? Tegenwoordig nemen ze ook al hun kinderen mee de dood in. Dat lijkt me toch onvergeeflijk volgens elke definitie en buiten bereik van elke vorm van genade of vergeving.

Stem:

Zij die hun gelijk middels een bomgordel opeisen, menen geen andere keus te hebben. Veroordeel hen niet. Zij en hun onderwijzers hebben hun eigen, vaak tragische verhaal dat hen zo heeft doen verharden. Van nature zijn mensen zachtaardig.

ik:

Wàt zegt u?

Stem:

Van nature zijn mensen zachtaardig. Harde mensen zijn gemaakt. Zij staan op afstand van, maar niet buiten het bereik van onze lessen. Dus: ja, genade is ook bereikbaar voor hen.

ik:

Wij moeten ons dus voornemen om het nooit meer te doen. Een slechte toekomst creëren bedoel ik. Zondigen noemen ze dat hier.

Stem:

Niet voornemen. U moet veranderen zodat u het nooit meer zult doen. Het moet ondenkbaar zijn dat u het ooit nog zult doen.

ik:

Zij zeggen dat zij namens u absolutie kunnen verlenen omdat zij u vertegenwoordigen.

Stem:

Ik weet het. Die bewering is aanmatigend buiten alle grenzen.

Nimmer heb ik enige organisatie aangewezen als mijn vertegenwoordiger, en ik zal dat ook nooit doen. De gedachte dat ik zoiets nodig zou hebben wortelt in onbegrip inzake wie ik ben. Net als u heb ik niemand nodig om te bepalen wie ik ben. Net als u ben ik van niemand afhankelijk.

ik:

Kenmerkend voor alle religies is de mate waarin zij van hun eigen gelijk overtuigd zijn. Het zal moeilijk zijn om die vergissing uit hun hoofd te praten.

Stem:

Het is geen vergissing, het is een doelbewust ontworpen machtsmiddel. U kunt dat niet uit hun hoofd praten en dat moet u ook niet proberen. Laat het zo. Te zijner tijd ontdekken zij het zelf. Het is ieders recht om zo lang zij willen geloof boven rede te stellen. Dat veranderen is uw taak niet. Hun gelovers zijn niet slecht maar verkeerd onderwezen. Zij dienen gerespecteerd te worden in hun opvattingen. Wel kunt u deze boodschap aan hun voeten leggen, vrij voor hen om aan te nemen of af te wijzen.


Stem:
Naarmate men meer afgescheiden denkt, verliest men de controle over zijn leven. Verlies van controle is beangstigend, en dus heeft de mens strategieën daartegen bedacht. Men ging geloven. Een op niets gebaseerde uitvergroting van de levens van inderdaad bijzondere personen die de mensheid vooruit hebben willen helpen werd tot geloof verheven. Het woord 'geloven' zelf geeft al aan dat zelfs een schim van bewijsbaarheid ontbreekt. Het zoeken naar bewijzen is verboden – anders is het geen geloof meer - en wordt bestraft met verbanning uit de gemeenschap of zelfs de doodstraf. Religie is een placebo tegen de paniek die van afgescheiden denken het natuurlijke gevolg is. Omdat eenheid van al wat leeft feitelijk juist is – kijk om u heen, zie het insect de bloem bestuiven terwijl hij honing zoekt – zal religie verdwijnen zodra gelovers zien dat de eenheid van al wat leeft feitelijk juist is.

Religies hebben de middeleeuwen overleefd doordat zij gebaseerd waren op angst. Als u niet gelooft gaat u naar de hel, werd schaamteloos vanaf de kansel gepredikt. In gebedshuizen worden nu nog geloofsstellingen verkondigd die honderden jaren geleden aan de mensen van die tijd onderwezen werden.

ik:
Voorbeeld?

Stem:
Vervolging van homoseksuelen. Superioriteit van mannen. Eerwraak. Opeisen van een stukje land in mijn naam. De bewoners verbannen. Vrouwenbesnijdenis. Discriminatie van andersdenkenden. Onthoo…

ik:
Ho maar, ho maar. U heeft uw punt gemaakt.

Stem:
Religies verbieden de toetsing aan het gezond verstand want die luidt hun ontmaskering in. Zij eisen geloof zonder vragen. “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk” antwoordt de kerk op alle vragen waarin zij vastloopt. Maar Gods wegen zijn niet ondoorgrondelijk! U accepteert alleen het antwoord niet!

ik:
U moedigt ons aan om zelf na te denken.

Stem:
Organisaties hebben de vrijheid om u te vragen hun gedachtegoed te geloven. Maar wees gealarmeerd zodra zij u verplichtingen of beperkingen gaan opleggen. Dat zijn de eerste tekenen van machtsuitoefening. Keer u dan van hen af.

ik:
Waarom bent u toch zo scherp op religies?

Stem:
Omdat zij uw tijd verspillen. Religies zijn gebaseerd op hetzelfde afgescheiden denken als waaruit zij claimen u te kunnen redden en dat kunnen zij niet. Zij zetten u daarmee op een vals spoor. Wij zijn allen Eén, en dat ontkennen zij.

ik:
Nounou.

Stem:
Juist serieuze zoekers worden hierdoor getroffen. Gelovers zijn geen slechte mensen, zij proberen oprecht het juiste levenspad te vinden en spiritueel te groeien door mensenliefde te praktiseren. Religies propageren mensenliefde om hun sympathie te winnen en dreigen met hel en verdoemenis om hen hun hok in te jagen en hen daarin te houden. Dat mensenliefde en verdoeming van mensen elkaar per definitie uitsluiten, doorzien gelovers niet - en als zij het wel doorzien mogen zij het niet uitspreken.

ik:
Er zijn mensen die serieus geloven dat de aarde 6000 jaar oud is.

Stem:
Dat is anders. Dat stoelt niet op gebrek aan kennis maar op eigenwijsheid. In de volle wetenschap van de werkelijke leeftijd van de aarde ontkennen zij die, omdat hun oude boek zegt dat de aarde 6000 jaar oud is. Zij stellen hun geloof boven wetenschappelijke bewijzen en zijn niet bereid tot heroverweging, waarmee zij zich buiten het bereik van onze hulp stellen. Wij bieden hen hulp aan, maar zij sluiten zich af. Wij kunnen hen moeilijk bereiken.

Religies die stellen dat God een eisende of straffende God is die aanbeden moet worden, onderwijzen onwaarheid. Laten wij hier zeer duidelijk over zijn. God eist niets en hij heeft geen volk uitverkoren. Hij wijst geen stukjes land toe en hij straft nooit.

Laat ons dit nogmaals uitspreken, want het is zeer belangrijk dat de gehele mensheid dit hoort.

God eist niets en hij heeft geen enkel volk uitverkoren. Hij wijst geen stukjes land toe en hij straft nooit.

Religies behoren organisaties van mensen te zijn die hun eenheid met hun Schepper bestuderen, onderwijzen en vieren, maar zij doen het tegenovergestelde.

Er bestaat ook niet zoiets als de Tien Geboden. Waarom bent u toch zo op zoek naar die afhankelijkheid van externe instructies? Waarom maakt u zich zo klein? Wat u de tien geboden noemt, zijn in werkelijkheid tien goede tips. Tien goede tips om een vervuld leven te leiden. Volg ze op, deze tien tips, maar niet omdat het u geboden werd om ze op te volgen, maar omdat u inziet dat het goede adviezen zijn om het zuivere, mooie en rijke leven te leven dat u zoekt.

ik:
De bijbel beveelt ook aan dat wij blijven hopen.

Stem:
Hoop heeft geen kracht. Hoop doet niets en kan niets teweegbrengen, net als geloof of aanbidding. Hoop, geloof en aanbidding zijn verspilling mentale energie. Weten is wat creëert.

Alle aanbidding is schadelijk en zelfs ongepast. Niet voor God, voor hem is niets ongepast. Uw aanbidding raakt hem niet, hij verlangt noch eist aanbeden te worden - dat is een kerkelijke activiteit zonder speciale betekenis of verdienste. Maar het helpt u niet verder, het schaadt integendeel uw groei. Met God aanbidden nadert u God niet, maar zet u zich op afstand van God. Afstand die u zich inbeeldt.

Niet God eist dat u hem aanbidt, uw religies doen dat. Niets creëert een grotere afstand tussen u en God dan aanbidding, en dat is precies wat religies nastreven, willen zij overleven. Met gelovers angst aan te jagen dat zij naar de hel zullen gaan bij onvoldoende aanbidding, voorkomen zij dat zij terzake kritische vragen durven te stellen en verzekeren zij zich van angstgedreven inkomen zoals kerkelijke bijdragen en nalatenschappen.

Respect is wél gepast, zoals u alle leven dient te respecteren. Praat gewoon met God, word volwassen en zijg niet in aanbidding op uw knieën neer. Dat voegt werkelijk niets toe.

ik:
Mag ik jij zeggen? Grapje.

Stem:
Geen grapje. Natuurlijk mag dat. Broeder.Stem:
Wat uitgevoerd werd op 11 september 2001 was het plan van de Heerser der Afgescheidenheid, wiens kenmerk psychopathie is en met wie ik gevochten heb.

ik:
U hebt met de duivel gevochten? Maar u zei dat u niet dood was!

Stem:
Ik heb gezegd dat mijn lichaam na de kruisiging niet dood was en ik heb inderdaad gevochten met de macht die u de duivel noemt. Het gevecht bestond uit een ontmoeting met de grootst denkbare verleiding om mij te scharen aan de zijde van afgescheiden denken en haar concept van rijkdom en macht, dat mij zeer beeldend en indringend getoond werd.

Ik ben echter trouw gebleven aan het ene Wezen dat wij gezamenlijk vormen en dat wij God noemen, door vast te houden aan de gnosis die nu als QuantumFormule aan u onderwezen wordt.

Had ik toegegeven, dan was ik tot de aarde veroordeeld geweest. Want daar wordt dat spel gespeeld. Dan had dit gesprek niet plaats kunnen vinden. In die zin ben ik voor u allen ‘gestorven’. Niet om de zonden weg te nemen van hen die in mij geloven.

ik:
Ik rol van de ene verbazing in de andere met u. U bent niet voor onze zonden gestorven?

Stem:
Nee. Laat mij daar duidelijk over zijn. Dat is onmogelijk. Niemand kan voor andermans zonden boeten, als concepten als ’zonde’ en ‘boete’ al zouden bestaan. Dit zogenoemde ‘plaatsvervangend lijden’ is een van de onzinnigste en schadelijkste verzinsels van uw religies.

ik:
Met als doel de mensen aan die religies te binden. Voor buitenstaanders geldt die ‘verlossing’ immers niet.

Stem:
Ja.

Laat mij dit nogmaals duidelijk en ondubbelzinnig verklaren, want teveel goede zielen worden hiermee misleid, angst aangejaagd en spiritueel gevangen gezet. Ik ben voor niemands zonden gestorven. Dat is letterlijk godsonmogelijk. Dat zou lijnrecht in strijd zijn met werkelijk alle principes in het universum, het principe van karma voorop. Het toont ook aan hoe belangrijk het voor religies is dat u niet zelfstandig nadenkt.

En u hoeft natuurlijk helemaal niet ‘in mij te geloven’. Neem kennis van mijn woorden, laat ze bezinken en geloof ze vooral niet omdat ik het zeg, maar volg uw hart.

ik:
Laat mij even bijkomen.Stem:
God is Al Dat Is. Hij is u dus ook. En wie bent u? U bent dat zoals u zichzelf kent, wat dat ook is. U kent zichzelf als liefdevol. Als streng. Als gedreven. Als gepassioneerd. In ieder geval niet als God: God is ons allen en dus wie Hij niet is.

De gouden sleutel ligt voor u hierin, zich te realiseren dat u ook bent wie u niet bent. Dat u al het andere bent. Dat u en God één en hetzelfde wezen zijn dus.

De QuantumFormule is hiervoor het krachtigst denkbare gereedschap. Immers, wie U bent, maakt mijn identiteit uit gelijk wie ik ben, de uwe uitmaakt. Wat u doet, zijn mijn daden gelijk wat ik doe uw handelingen zijn - zijn de woorden van Hem die is wie hij niet is.

Het is de compacte samenvatting van deze grote lessen. Als het uw woorden zijn, bent u God, vlees geworden.

Eerder hebben wij u het inzicht gegeven dat wat u waarneemt steeds net weg is als u het waarneemt. Denk na! Dat is hetzelfde! Begrijp dat u in de QuantumFormule uw bewustzijn met uw waarneming verenigt en aldus de tijd tussen die twee wegknipt. Begrijpt u nu dat tijd, buiten uw waarneming, niet bestaat? Dat het waarneming is die tijd - en dus illusie - creëert?


[hiervóór heeft de Stem gesproken over de gevolgen van het vergeten dat wij God zijn en het langzaam herontdekken daarvan].

Stem:
Naarmate de mens meer ervaart, gaat hij meer en meer open staan voor de gedachte dat hij één is met het Al. Er stapelen zich teveel bewijzen op in zijn leven dat afgescheidenheid niet waar kan zijn. In dat stadium verkeert de mens nu. Hij staat op het punt de Grote Ontdekking te doen en deze te omarmen, en aldus het paradijs te herscheppen. Voor dit herscheppen hoeft hij zijn best niet te doen, hij zal het automatisch en op natuurlijke wijze doen, zoals hij ademt. Uit wat hij natuurlijk vindt om te doen, zullen paradijselijke omstandigheden automatisch voortvloeien.

Dat is de toekomst waar de mensheid momenteel naar kijkt. De enige voorwaarde is dat hij de gedachte dat wij allen Eén zijn, niet langer afwijst.

Luister naar wat wij zeggen. De enige voorwaarde is dat hij de gedachte dat wij allen Eén zijn, niet langer afwijst en de waarheid dat wij allen Eén zijn, omarmt.

           
free bootstrap builder